Ball de tarda

Ball de tarda
Ramon Casas

13/5/08

L'Hospitalet rebadallaaaaa! aaaa!!!! aa!!!!

Hospitalet de Llobregat, 19 d'abril de 2008
Primer encontre amb la trinitat amb un ple de gom a gom!