Ball de tarda

Ball de tarda
Ramon Casas

24/5/08

Bada Castellar


I quina festa! Fins i tot el poeta s'hi va apuntar...! A més a més... samarretes per tothom! Tot un detall.